Provozní řád

 • Ubytování je možné pouze po řádném přihlášení všech osob, zaplacení ceny za ubytování včetně vratné kauce, předložení platného občanského průkazu a podepsáním ubytovacího řádu.
 • Nástup na týdenní rekreaci je v sobotu mezi 13 –14 hodinou, ukončení pobytu následující sobotu do 10:00 hodin.
 • Pronajímaný objekt včetně vybavení je vždy nutné osobně předat pronajímateli.
 • Užívat pronajatý objekt může jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání
  nenahlášených osob.
 •  Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené nájemcem do objektu ani zahradu.
 •  Nájemce pobývající v prostorách objektu a jeho okolí nesmí přemisťovat zařízení, provádět opravy a žádným způsobem zasahovat do elektrické sítě nebo instalace. Nájemce má dále za povinnost udržovat veškeré prostory v objektu a jeho okolí v čistotě a pořádku.
 • Do ubytovacích prostor není povoleno donášet sportovní nářadí a předměty.
 • Není povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou vysoušeče vlasů, holícího a masážního strojku, nabíječek baterií. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá nájemce a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 •  Ve všech vnitřních prostorách je zakázáno kouřit. Kouření je povoleno pouze ve venkovním prostoru. Dále je ve všech vnitřních i venkovních prostorech zákaz rozdělávat oheň (s výjimkou venkovního krbu a místa na oheň). Oheň je třeba vždy řádně uhasit, zejména v letních měsících.
 • Nájemci jsou povinni respektovat noční klid v době od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Pobyt se psy nebo s jinými zvířaty je nutno hlásit předem, jejich pobyt je povolen po
  domluvě s pronajímatelem.
 • Při odchodu z objektu je nutné uzavřít okna, zhasnout světla, uzavřít vodovodní baterie, uzamknout vchodové dveře, branku včetně vrat.
 • Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Použití veškerého zařízení v objektu a vybavení zahrady je na vlastní nebezpečí.
 • Každý nájemce přebírá zodpovědnost za svěřený majetek. Nájemce je povinen uvést užívané prostory objektu včetně vybavení před odjezdem do původního stavu v jakém mu byly předány. V den odjezdu je nájemce povinen provést základní závěrečný úklid (setřít podlahy, umýt nádobí, kuchyň, koupelnu a WC). Nájemce předá objekt v čistém a uklizeném stavu. K úklidu má nájemce k dispozici potřebné uklízecí prostředky. Veškeré odpady budou vyneseny do popelnice. Gril bude
  vyčištěn. Za poškození objektu a přilehlých nemovitostí na pozemku včetně vybavení, bude majitel uplatňovat sankci ve výši škody.
 • Za neprovedení závěrečného úklidu je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu až do výše kauce.
 • Pokud nájemce ztratí klíče od objektu, pronajímatel si ponechá částku 1000,-Kč z kauce. Pronajímatelem budou předány 2 paré klíčů.
 • Pronajímatel předávaný objekt včetně vybavení zkontroluje, přebere. Při zjištění závad se odečítá daná cena z kauce. Pokud tato nestačí je nájemce povinen tuto škodu uhradit na místě. Pokud byl shledán objekt včetně zařízení v pořádku, vratná kauce se vrací.
 • Nájemce je povinen dodržovat pravidla tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má pronajímatel právo ponechat si složenou kauci a okamžitě požadovat ukončení pobytu bez nároku na vrácení peněz za pobyt.